Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 60 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm...

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình chữ nhật ABCD:

a) AB song song ...................

b) BC song song ...................

c) DA vuông góc với ...................

d) DC vuông góc với ...................

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình thoi PQRS:

a) PQ là cạnh đối diện với ...................

b) PQ song song với ...................

c) PQ = ........ = ........ = ........

d) PQ không song song với ........ và ........

3. Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại:

4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông?

Bài giải:

1. 

Trong hình chữ nhật ABCD:

a) AB song song với DC

b) BC song song với AD

c) DA vuông góc với AB, DC

d) DC vuông góc với CB, DA

2. 

Trong hình thoi PQRS:

a) PQ là cạnh đối diện với SR

b) PQ song song với SR

c) PQ = QR = RS = SP

d) PQ không song song với QR và PS

3

Diện tích hình vuông khác với diện tích các hình còn lại vì diện tích hình vuông bằng 36 cm2, diện tích hình chữ nhật bằng 54 cm2, diện tích hình thoi bằng 54 cm2

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

16 × 10 = 160 (m2)

Diện tích hình chữ nhật thay đổi :

(16 + 4) × 10 = 200 (m2)

Diện tích hình chữ nhật tăng lên là:

200 – 160 = 40(m2)

Đáp số: 40 m2

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me