Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Giải bài tập trang 77, 78 bài tỉ lệ bản đồ Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết vào chỗ chấm...

1. Viết vào chỗ chấm:

● Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là ............

● Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là ............

2. Nối tương ứng  giữa độ dài "thu nhỏ" trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với “độ dài thật”:

3. Viết vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

 

Độ dài thật

 

 

 

500m

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là:

Bài giải:

1.

 Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là 1 : 10 000 000

 Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là: 10 000 000cm.

2.

3.

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

1m

Độ dài thật

1000mm

300cm

10 000dm

500m

4.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me