Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Hô hấp tế bào là gì ? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu ?...

Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hô hấp tế bào là gì ? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu ?

Trả lời:

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào thành những chất đơn giản và giải phóng năng lượng dưới dạng ATP.

Quá trình hô hấp được chia làm 3 giai đoạn chính :

- Đường phân xảy ra ở chất tế bào.

- Chu trình Crep xảy ra ở chất nền của ti thể.

- Chuỗi hô hấp xảy ra ở trên màng trong của ti thể.

 

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Phân biệt đường phân với chu trình Crep về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.

Trả lời:

Phân biệt đường phân với chu trình Crep:

Các quá trình

Vị trí

Nguyên liệu

Sản phẩm

Năng lượng

Đường phân

Chất tế bào

Glucôzơ

Axit piruvic (C3H4O3)

ATP và NADH

Chu trình Crep

Chất nền của ti thể

Axit piruvic

Axêtyl- CoA và CO2

ATP

NADH và FADH2

 


Câu 3* trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn phương án đúng. Tế bào không phân giải C02 vì :

a) Liên kết đôi của nó quá bền vững

b) Nguyên tử cacbon đã bị khử hoàn toàn

c) Phần lớn năng lượng của điện tử có được đã được giải phóng khi C02 được hình thành

d) Phân tử C02 có quá ít nguyên tử

e) C02 có ít điện tử liên kết hơn các hợp chất hữu cơ khác

Trả lời:

Đáp án: b) Nguyên tử cacbon đã bị khử hoàn toàn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác