Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 7. Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

3. SPEAK

a) Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.

(Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Example:

A. I think we should turn off the faucet.

    I suggest fixing the faucet.

Suggestion

Response

I suggest + V-ing...

I think we should ...

Shall we ...?

Why don’t we...?

How about + V-ing ...?

What about + V-ing ...?

Let’s ...

OK.

That's a good idea.

All right.

No. I don't want to.

I prefer to...

Let's...

Hướng dẫn giải:

B. I suggest turn off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

C. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

D. I think we should turn off the air conditioner.

E. Let's switch off the lights and the TV.

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

H. Why don't we use the public buses?

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

A. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt vòi nước.

    Tôi đề nghị sửa vòi nước.

Lời đề nghị

Phản hồi

Tôi đề nghị ...

Tôi nghĩ chúng ta nên ...

Chúng ta sẽ ...?

Tại sao chúng ta không ...?

Còn về việc ...?

Còn về việc ...?

Chúng ta hãy ...

Đồng ý.

Ý kiến hay đó.

Được thôi.

Không. Tôi không muốn.

Tôi muốn ...

Chúng ta hãy...

B. Tôi đề nghị tắt bếp điện. / Tôi đề nghị sửa bếp điện. Nó có thể bị hỏng.

C. Tại sao chúng ta không tắt quạt máy./ Chúng ta sẽ nhờ một thợ điện để sửa quạt máy nhỉ?

D. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt điều hòa.

E. Hãy tắt đèn và tivi.

F. Tôi đề nghị sửa vòi nước trong nhà tắm.

G. Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy.

H. Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng?

b) Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expression and ideas in section 

(Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Example: 

A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy.

B: That's a good idea.

C: How about making poster on energy saving and hanging them around our school?

D: Great! Let's do that.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

A: Tôi nghĩ chúng ta nên tắm vòi sen thay vì bồn tắm để tiết kiệm năng lượng.

B: Ý kiến hay đó!

C: Còn về việc làm những bảng áp phích về tiết kiệm năng lượng và treo quanh trường học thì sao?

D: Tuyệt vời! Hãy làm thế đi! 

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me