Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Review 3 ( Units 7 - 8 - 9)

Tổng hợp bài tập Skills Review 3 có đáp án và lời giải chi tiết.

Reading (Đọc)

1 Read Mi's email to Nick and do the exercises that follow.

( Đọc email của Mi gửi Nick và làm bài tập bên dưới)

From: mi@quickmail.com

To: nick@quickmail.com

Subject: English Camp

Hi Nick,

How are you? I'm having so much fun here at English Camp. It's a pity you can't join us. It's my third day here and I wish the camp would last a month!!!

On the first day, we put up the tents. They held a tent competition, and although we tried our best, our team was only the runner-up. Guess what? I met Nam, our classmate, but we couldn't talk much because he was in another team.

Before lunch we played some team building games. It was exciting! In the afternoon we went fishing. Hung, a student from Luna School, is a really good angler. He caught ten fish while I caught none. However, we let them all go.

The second day, when we had a cooking competition, was also awesome. We had to draw lots to choose the dish we would cook. Hung did ours and we were asked to make sushi. Hung and I didn't know how to make it, but lucky us - we had Chie in our team! She's a student who comes from Tokyo and has lots of experience making sushi. Our sushi won the first prize! It's great that Chie taught us how to make this healthy dish.

Today there's an English speaking contest on how to learn English successfully for non-native English speaking students. Hung's giving a presentation on his top tips for learning English.

I must go now. Chie and Hung are calling me. Until next time,

Mi

Tạm dịch:

Chào Nick,

Minh đang rất vui tại English Camp. Rất tiếc là bạn đã không tham gia cùng chúng minh. Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở đây, mình ước gì nó kéo dài 1 tháng.

Ngày đầu tiên bọn mình dựng lều. Họ đã tổ chức cuộc thi dựng lều. Mặc dù nhóm mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chỉ về hạng hai. Đoán xem chuyện gì xảy ra nào? Minh đã gặp Nam bạn học cùng lớp nhưng chúng mình không thể nói chuyện nhiều vì bạn ấy thuộc nhóm khác. 

Trước bữa trưa bọn mình đã tham gia trò chơi xây dựng tình đồng đội. Rất thú vị. Buổi chiều chúng mình đi câu cá. Hùng một học sinh trường Luna là một người câu cá thật sự giỏi. Bạn ấy đã bắt 10 con các trong khi mình không bắt được con nào. Tuy nhiên sau đó bọn mình đã thả toàn bộ số cá. 

Ngày thứ hai, chúng mình thi nấu ăn cũng rất tuyệt. Chúng mình đã rút thăm để chọn ra món ăn mà bọn mình có thể nấu. Hùng đã đại diện lên rút và bọn mình làm sushi. Hùng và mình không biết cách làm nhưng chúng mình rất may mắn vì đã có Chie trong nhóm. Bạn ấy là một học sinh đến từ Tokyo và có nhiều kinh nghiệm làm món sushi. Món sushi của bọn mình đã giành được giải nhất. Thật tuyệt khi Chie đã dạy bọn mình cách làm món ăn bổ dưỡng này.

Hôm nay có cuộc thi nói tiếng Anh về đề tài cách học tiếng Anh hiệu quả cho những học sinh không phải là người bản xứ. Hùng sẽ thuyết trình về những bí quyết học tiếng Anh của mình. 

Bây giờ mình phải đi rồi, Chie và Hùng đang gọi.

Gặp bạn lần tới nhé.

a Decide if the statements are true (T) /  false (F).

( Quyết định những câu sau đây là đúng hay sai)

Hướng dẫn giải:

1. T

2. F (Nam, their classmate, also joined the camp)

3. F (They play the game before lunch)

4. T

5. F (They let all the fish go)

Tạm dịch:

1. Đội của Mi không phải là người chiến thằng trong cuộc thi dựng lều.

2. Mi là học sinh duy nhất trong lớp tham gia cắm trại.

3. Họ đã chơi trò xây dựng tình đồng đội sau bữa trưa.

4. Hùng câu cá giỏi hơn Mi.

5. Họ giữ lại một số con cá và thả những con khác.

b Answer the questions.

( Trả lời những câu hỏi sau đây)

Hướng dẫn giải:

1. They drew lots.

2. She comes from a school in Tokyo/from Tokyo.

3. They won the first prize.

4. It’s for non-native English speaking students

5. It's about his tips on how to learn English.

Tạm dịch:

1. Những bạn cắm trại chọn món ăn để nấu cho cuộc thi như thế nào?

Họ chọn rất nhiều.

2. Chie từ đâu đến?

Cô ấy đến từ một trường học ở Tokyo.

3. Họ đã giành chiến thắng giải thường gì?

Họ đã giành giải nhất.

4. Cuộc thi nói tiếng Anh dành cho ai?

Dành cho những học sinh không nói tiếng Anh.

5. Chủ đề bài thuyết trình của Hùng là gì?

Đó là những lời khuyên của anh ấy về cách học tiếng Anh.

Speaking (Nói)

2   Work in groups and discuss the questions

(Làm việc theo nhóm và trả lời những câu hỏi)

Tạm dịch:

1. Bạn đã bao giờ thạm gia cắm trại cùng nhóm nói tiếng Anh? Nếu có, chia sẻ trải nghiệm của bạn với bạn bè. Nếu chưa, kể cho các bạn nghe về một chuyến đi chơi với lớp mà bạn thích nhất.

2. Bạn có nghĩ đó là ý kiến hay khi đi cắm trại với nhóm nói tiếng Anh? Tại sao?/ Tại sao không?

Listening (Nghe)

   Listen to Hung giving a presentation on his tips for learning English well. Complete the listener's notes. Use no more than THREE words for each blank.

( Nghe Hùng đang thuyết trình về những cách học giỏi tiếng Anh. Hoàn thành ghi chú của người nghe. Sử dụng không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. stories and books

2. vocabulary

3. correctly

4. grammar books

5. international project

6. different cultures

7. self-confident

8. activities

Tạm dịch:

Mẹo học tiếng Anh

• Đọc truyện và sách bằng tiếng Anh

+ mở rộng từ vựng

+ hiểu biết ngữ cảnh

+ nhớ từ lâu hơn

+ biết cách sử dụng từ một cách chính xác

• Thực hành ngữ pháp

+ Luyện tập từ các sách ngữ pháp khác nhau

+ sách hay: Ngữ pháp trong Sử dụng và Ngữ pháp thực hành

• Có cơ hội nói và viết tiếng Anh

+ tham gia một dự án quốc tế

+ trao đổi email và chat trên Skype

+ nâng cao kỹ năng và mở rộng kiến thức về nền văn hoá khác nhau

• Hãy tự tin

+ Không ngại mắc sai lầm

+ tham gia các hoạt động của lớp

+ yêu cầu giáo viên và bạn học của bạn giúp đỡ

Audio script:

My tips to learn English well are not complicated. Firstly, I usually read stories and books in English. Reading them helps me widen my vocabulary and understand the context where words are used. This way I can remember vocabulary longer and know how to use the words correctly. Secondly, to practise English grammar, I do lots of exercises from different grammar books. I find Grammar in Use and Active Grammar useful because they explain grammar thoroughly, and provide learners with various types of exercise. Thirdly, I take every opportunity to speak and write English because these are my weak points, ve joined an international project which connects students from all over the world. I've made friends with four students from the USA, Australia, France, and Egypt. We write each other emails and chat on Skype. That way I can not only improve my English skills but also enrich my knowledge of different cultures. My last tip is to be self-confident. Don't be afraid of making mistakes in the process of learning. In class, you should take part in the activities actively. If there are any things you don't understand, ask your teacher and classmates for help. These tips have helped me to become a successful English learner.

Dịch Script:

Mẹo học tiếng Anh giỏi không phức tạp. Thứ nhất, tôi thường đọc truyện và sách bằng tiếng Anh. Đọc chúng sẽ giúp tôi mở rộng vốn từ vựng của tôi và hiểu được bối cảnh sử dụng từ ngữ. Bằng cách này tôi có thể nhớ từ vựng dài hơn và biết cách sử dụng các từ chính xác. Thứ hai, để thực hành ngữ pháp tiếng Anh, tôi làm rất nhiều bài tập từ các sách ngữ pháp khác nhau. Tôi tìm Ngữ pháp trong Sử dụng và Ngữ pháp Học Hoạt động có ích vì chúng giải thích ngữ pháp một cách kỹ lưỡng và cung cấp cho người học các loại bài tập khác nhau. Thứ ba, tôi tận dụng mọi cơ hội để nói và viết tiếng Anh vì đây là những điểm yếu của tôi, đã tham gia vào một dự án quốc tế kết nối sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đã có bạn bè với bốn sinh viên từ Mỹ, Úc, Pháp, và Ai Cập. Chúng tôi viết mỗi email khác và trò chuyện trên Skype. Bằng cách đó tôi có thể không chỉ nâng cao kỹ năng tiếng Anh của tôi mà còn làm phong phú kiến thức của tôi về các nền văn hoá khác nhau. Mẹo cuối cùng của tôi là trở nên tự tin. Đừng sợ mắc sai lầm trong quá trình học. Trong lớp, bạn nên tham gia tích cực vào các hoạt động. Nếu có bất cứ điều gì bạn không hiểu, hãy yêu cầu giáo viên và bạn học của bạn giúp đỡ. Những lời khuyên này đã giúp tôi trở thành người học tiếng Anh thành công.

Writing (Viết)

4    Choose one of the topics and write paragraph about it.

( Chọn một trong các chủ đề và viết một đoạn văn về nó)

Tạm dịch:

a. Những bí kíp học tiếng Anh giỏi là gì?

b. Bạn nghĩ bạn có thể học được gì từ ẩm thực của những nước khác?

Bạn có thể bắt đầu đoạn văn với

Đây là một số bí kíp học giỏi tiếng Anh

Theo ý kiến của tôi, chúng ta có thể học nhiều điều từ ẩm thức của quốc gia khác.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác