Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 8. Tourism

Tổng hợp bài tập Skills 1 Unit 8, có đáp án và lời giải chi tiết.

1.a Word in groups. Name some famous caves in Viet Nam and in the world.

(Làm việc theo các nhóm. Tên của một số động ở Việt Nam và trên thế giới.)

Hướng dẫn giải:

+) Famous caves in Viet Nam:

- Phong Nha Cave En Cave

- Thien Duong Cave

- Sung Sot Cave ( Ha Long Bay)

- Tam Coc - Bich Dong 

+) Famous caves in the world:

- Deer Cave (Borneo, Malaysia)

- Onondaga Cave (Missouri, USA)

- Gouffre Berger Cave (France)

- Reed Flute Cave (Guilin, China)

- Fingal's Cave (Scotland),

- Cave of Crystals (Mexico)

Tạm dịch:

+) Một số động nổi tiếng của Việt Nam:

- Động Phong Nha - Hang Én.

- Động Thiên Đường

- Hang Sửng Sốt - Vịnh Hạ Long

- Tam Cốc Bích Động - Ninh Binh

+) Một số động nổi tiếng trên thế giới

- Động Deer (Borneo, Malaysia)

- Động Onondaga (Missouri, Mỹ)

- Động Gouffre Berger (Pháp)

- Động Reed Flute (Guilin, Trung Quốc)

- Động Fingal's (Scotland),

- Động Crystals (Mexico)

b. Answer the questions with your own ideas.

(Trả lời các câu hỏi với ý tưởng của bạn.)

Tạm dịch:

1. Vị trí của hang Sơn Đòong?

2. Nó được phát hiện vào thời gian nào?

3. Chiều dài của động?

Now read the passage and check the information.

( Bây giờ hãy đọc đoạn văn và kiểm tra thông tin.)

Son Doong cave has become more famous after the American Broadcasting Company (ABC) aried a live programme featuring its magnficence on " Good Moring America" in May 2015.

Located in Quang Binh Province, Son Doong Cave was discovered by a local man named Ho Khanh in 1991, and became known internationally in 2009 thanks to British cavers, led by Howard Limbert. The cave was formed about 2 to 5 million years ago by river water eroding away the limestone underneath the mountain. It contains some of the tallest known stalagmites in the world - up to 70 metres tall.The cave is more than 200 metres wide, 150 metres high, and nearly 9 kilometres long, with caverns big enough to fit an entire street inside them. Son Doong Cave is recognised as the largest cave in the world by BCRA (British Cave Research Association) and selected as one of the most beautiful on earth by the BBC (British Broadcasting Corporation).

In August 2013, the first tourist group explored the cave on a guided tour. Permits are now required to access the cave and are made available on a limited basis. Only 500 permits were issued for the 2015 season, which runs from February to August. After August, heavy rains cause river levels to rise and make the cave largely inaccessible.

Tạm dịch:

Động Sơn Đoong đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi đài phát thanh truyền hình Mỹ phát sóng một chương trình trực tiếp nêu lên những nét đẹp hoành tráng của động trong chương trình " Chào buổi sáng nước Mỹ" vào tháng 5 năm 2015.

Nằm ở tỉnh Quảng Bình, động Sơn Doong được khám quá bởi một người đàn ông tên Hồ Khanh vào năm 1991, và trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới vào năm 2009 nhờ vào những người thích khám phá động người Anh do Howard Limbert dẫn đầu. Động này được hình thành cách đây khoảng 2 đến 5 triệu năm bởi nước sông làm xói mòn đá vôi bên dưới ngọn núi. Nó chứa một số cây măng đá cao nhất thế giới - cao đến 70 mét. Hang rộng hơn 200m, cao 150m và dài gần 9km với những hang động đủ lớn để đặt cả con đường bên trong. Hang Sơn Đoong được công nhận là hang động rộng nhất thế giới bởi BCRA (Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh) và được bầu chọn là một trong những hang đẹp nhất trên Trái Đất bởi BBC ( Tổng phát thanh truyền hình nước Anh).

Vào tháng 8 năm 2013 một nhóm du khách đầu tiên đi tour có hương dẫn viên đã khám phá hang động. Ngay nay giấy phép được yêu cầu để đến hang và số lượng giới hạn. Chỉ 500 giấy phép được cấp cho mùa năm 2015, có hiệu lực tháng 2 đến tháng 8. Sau tháng 8 mưa lớn đã làm cho mực nước sông tăng và làm cho hang khó đến được trên diện rộng.

2. Read the passage again and answer the questions, or choose the correct answers.

( Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi hoặc chọn đúng các đáp án.)

 

Hướng dẫn giải:

1.  The American Broadcasting Company (ABC) aired a live programme (featuring the magnificence of Son Doong) on ‘Good Morning America’.

2.   By river water eroding away the limestone underneath the mountain

3.  From February to August                       

4. C                        

5. D

Tạm dịch:

1. Chuyện gì xảy ra vào thắng 5 năm 2015?

Đài phát thanh truyền hình Mỹ (ABC) đã phát sóng một chương trình trực tiếp (sự hoành tráng của Sơn Đòong) trên 'Chào buổi sáng nước Mỹ'.

2. Động Sơn Đòong được hình thành như thế nào?

Bỏi nước sông làm xói mòn lớp đá vôi dưới núi.

3. Khi nào thì du khách có thể khám phá hang động?

Từ tháng 2 đến tháng 8.

4. Từ "không thể tiếp cận" trong đoạn văn có nghĩ là gì_______?

    A. không nên tiếp cận

    B. cần phải cẩn thận

    C. không thể đến được

    D. có thể bị ngập

5. Từ đoạn văn, chúng ta biết rằng______.

    A. Có một con đường trong hang Sơn Đòong

    B. Hang động luôn luôn được bao phủ bởi nước mưa

    C. Một nhóm du khách muốn tới hang động

    D. Khách du lịch cần phải có sự cho phép để được khám phá hang động.

3. Which would you like to do most on holiday? Tick () three things in the list.

(Bạn thích làm nhất trong kì nghỉ lễ? Đánh dấu (√) 3 điều trong danh sách dươi đây)

Tạm dịch:

1. khám phá động Sơn Đòong

2. leo lên Vạn Lý Trường Thành

3. thăm quan Kim Tự Tháp ở Ai Cập

4. thăm quan cuộc sống thiên nhiên hoang dã ở Kenya

5. thư giãn ở bãi biển

6. đi cắm trại ở vườn quốc gia Cúc Phương

7. đi thám hiểm ở đỉnh núi Everest.

8. một chuyến đi du lịch thám hiểm Bắc Cực.

9. một chuyến đi ngắm cảnh vòng quanh New York.

10. một chuyến du lịch xuyên Việt.

4. Work in groups. Talk about one of choices, trying to persuade your group join you.

(Làm việc theo các nhóm. Nói chuyện về một trong số lựa chọn, cố gắng thuyết phục nhóm của bạn tham gia với bạn.)

Hướng dẫn:

A: I'd like to go on a wildlife safari to Kenya as I'm very interested in the natural world and  preservation. You can experience wild animal  in their natural habitat - elephants, hippos, cheetahs,and lions...

B:  I think a cycling tour from the north to the south of Viet Nam with some friends is the best travel at your own pace. You stop whenever and wherever you like. You can enjoy the beauty of different parts of our country and at the same time improve your health...

Tạm dịch:

A: Tôi muốn tham gia chuyến săn bắn động vật hoang dã vì tôi rất thú vị với trong thế giới tự nhiên và khu bảo tồn. Bạn có thể trải nghiệm động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên - voi, hà mã, báo đốm và sư tử,...

B: Tôi nghĩ một tour đi du lịch bằng xe đạp từ phía Bắc đến phía Nam của Việt Nam với một số bạn bè là chuyến đi tốt nhất dành cho bạn. Bạn dừng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào bạn thích. Bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của những nơi khác nhau trên đất nước và đồng thời cải thiện sức khỏe...

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác