Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Tổng hợp bài tập phần Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới

Reading  (Đọc)

1. Read an article about the Perfume Pagoda. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean?

(Đọc bài báo sau về chùa Hương. Nhìn vào các từ  bảng rồi tìm những từ đó trong đoạn văn và gạch chân. Chúng có nghĩa là gì?) 

Tạm dịch:

Chùa Hương là một địa điểm tôn giáo cũng như là một điểm tham quan tuyệt vời ở Việt Nam. Địa điểm này nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một khu phức hợp các lăng mộ và đền thờ Phật giáo, bao gồm chùa Đền Trình và chùa Thiên Trù, trên núi đá vôi Hương Tích. Trung tâm của khu phức hợp này là Đền Hương, còn được gọi là Chùa Trong (Nội Đền), nằm trong động Hương Tích. Người ta cho rằng ngôi đền đầu tiên được xây dựng trên địa điểm hiện tại của Thiên Trù vào thế kỷ 15 dưới triều Lê Thánh Tông. Trong những năm qua, một số công trình bị phá đã được khôi phục hoặc thay thế.

Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, cả cổ lẫn hiện đại, đã làm cho chùa Hương được chú ý. Nó cũng cung cấp phông nền cho nhiều bức tranh nổi tiếng. Vẻ đẹp của nó đã được sử dụng như là một chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và một chủ đề của thơ ca từ. Ngày nay, trong suốt lễ hội (từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 3 âm lịch), chùa Hương thu hút số lượng lớn những người hành hương từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

2. Read the article again and answer the questions 

(Đọc bài báo và trả lời câu hỏi )

1.  Where is the Perfume Pagoda located?

2.   What does the complex of the Perfume Pagoda include?

3.   Where is the centre of this complex located?

4.   What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?

5.   Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

Hướng dẫn giải: 

1. It is located in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.

2. It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, and the Perfume Temple.

3. The centre of this complex, the Perfume Temple, also known as ChuaTrong (Inner Temple), is located in Huong Tich Cavern.

4. Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry.

5. Pilgrims from all over Viet Nam do.

Tạm dịch:

1. Chùa Hương ở đâu?

Nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

2. Khu phức hợp Chùa Hương bao gồm những gì?

Nó bao gồm Đền Trình, Chùa Thiên Trù và Chùa Hương.

3. Trung tâm của khu phức hợp này nằm ở đâu?

Trung tâm của phức hợp này là Đền Hương, còn được gọi là Chùa Trong (Đền Nội), nằm trong hang Hương Tích.

4. Vẻ đẹp đặc biệt của chùa Hương là gì?

Vẻ đẹp của nó đã được sử dụng như là một chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và một chủ đề của thơ ca.

5. Ai ghé thăm Chùa Hương trong suốt lễ hội?

Những người hành hương từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

3. Work in pairs. Below are some of the that have caused damage to the man- wonders of Viet Nam. Put them in order of seriousness. Give your reasons. Can you any more?

(Làm việc theo cặp. Dưới đây là một vài điều gây hại cho kì quan nhân tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Bạn có thêm gì không? )

Tạm dịch:

a. Nhiều đường, khách sạn, nhà máy ... được xây dựng xung quanh khu vực kì quan nhân tạo.

b. Quá nhiều khách tham quan kì quan nhân tạo hàng ngày.

c. Chính quyền địa phương không có các biện pháp dài hạn để bảo vệ các kì quan nhân tạo khỏi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

d. Công tác phục hồi gần đây đã thay đổi cấu trúc ban đầu của một số kỳ quan nhân tạo.

e. Nhiều thứ có giá trị đã bị đánh cắp từ những kỳ quan nhân tạo.

4a. Work in pairs. Use the ideas in 3 to suggest ways to protect and preserve the man-made wonders of Viet Nam.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng 3 ý tưởng để gợi ý cách bảo vệ  và bảo tồn các kì quan nhân tạo của Việt Nam. )

Hướng dẫn giải:

A: It is reported that many of our man-made wonders have been damaged. What should we do to protect and preserve them?

B: I suggest that we should limit the number of tourists visiting them every day.

A: That’s a good idea. I’d like to suggest raising money to restore and preserve them...

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

A. Người ta báo cáo rằng có nhiều kì quan nhân tạo bị phá hủy. Chúng ta nên làm gì để bảo vệ và bảo tồn chúng?

B. Tôi khuyên chúng ta nên hạn chế số lượng khách tham quan hằng ngày.

A. Đó là ý tưởng tốt. Tôi đề nghị nên tăng tiền để khôi phục và bảo tồn chúng.

b. Report your best ideas to the class 

(Thuyết trình những ý tưởng hay nhất cho cả lớp nghe )

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác