Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 3: Teen stress and pressure

Tổng hợp các bài tập phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới

Reading (Đọc)

1. a. Do you know what a child helpline is? 

(Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không? )

b. Now read the articles 

(Bây giờ cùng đọc bài báo sau. )

Tạm dịch:

Magic Number

Magic Number 18001567 là dịch vụ miễn phí 24 giờ để tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam. Đường dây trợ giúp đã được chính phủ thành lập năm 2004 với sự hỗ trợ của Tổ chức Viện trợ Việt Nam, một tổ chức phát triển trẻ em quốc tế.
Đến năm 2014, đường dây trợ giúp đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trên toàn quốc. Sáu mươi chín phần trăm các cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết những người gọi trẻ là ở các nhóm 11-14 tuổi và 15-18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần. Hơn nữa, gần 3.000 trường hợp trẻ em mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp. Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.
Là một thành viên của Tổ chức Hỗ trợ Trẻ em, Mục tiêu của Magic Number nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc cố vấn, hoặc biết ai đó đang làm, chỉ cần quay số 18001567!
(Sự kiện, số liệu và hình ảnh trong văn bản này do Tổ chức Viện trợ Việt Nam cung cấp)

2. Answer the questions. 

(Trả lời câu hỏi sau. )

Hướng dẫn giải:

1. It's a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. They were callers in thẻ 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers

6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

Tạm dịch:

1. Magic Number 18001567 là gì?

Đây là dịch vụ tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên miễn phí ở Việt Nam .

2. Những nhóm tuổi nào đã gọi cho đường dây trợ giúp nhiều nhất?

Họ là người gọi trong nhóm tuổi 11-14 và 15-18.

3. Các cuộc gọi chủ yếu là về điều gì?

Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần.

4. Tại sao có 3.000 cuộc gọi được hỗ trợ khẩn cấp?

Vì đây là trường hợp trẻ bị mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục.

5. Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của họ như thế nào?

Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.

6. Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?

Nó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần.

3. Read the text again and decide if the follơing statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng( T) hay sai (F) )

Hướng dẫn giải:

1. T   2. T    3. F   4. F   5. F   6. T 

Tạm dịch:

1. Ban có thể gọi Magic Number bất cứ khi nào trong ngày hoặc đêm.

2. Dịch vụ và gọi điện thoại là miễn phí.

3. Chỉ những đứa trẻ có thể gọi đường dây hỗ trợ.

4. Người gọi điểm hình gọi cho Magic Number là trẻ em 9 tuooie.

5. Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây hỗ trợ do người lớn thực hiện.

6. Dịch vụ này có ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam.

4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers.

(Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện. )

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

Caller 1

Caller: girl, from Ha Noi, last year of high school

Feeling now: a bit depressed and confused

Problem: wants to be a designer; but her parents want her to be a doctor

Question: doesn’t know what to say to her parents

Caller 2

Caller: boy, named Long, 13 years old, from Ho Chi Minh City

Feeling now: worried

Problem: online friend asked for 5 million dong; said if he refused to give it, his life would be difficult

Question: wonders whether to tell somebody about this

Tạm dịch:

Người gọi 1:

Người gọi: nữ, từ Hà Nội, năm cuối Trung học phổ thông

Cảm giác bây giờ: có một chút chán nản và bối rối

Vấn đề: muốn trở thành nhà thiết kế, nhưng bố mẹ muốn cô ấy trở thành bác sĩ

Câu hỏi: không biết nói gì với bố mẹ cô ấy

Người gọi 2:

Người gọi: nam, tên là Long, 13 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

Cảm giác bây giờ: lo lắng

Vấn đề: người bạn trên mạng yêu cầu 5 triệu đồng; nói rằng nếu anh ấy từ chối đưa nó, cuộc sống của anh ấy sẽ gặp khó khăn

Câu hỏi: liệu có nên nói với mọi người điều này

Audio script: 

Caller 1: (girl) Hi, I'm from Ha Noi. I'm in my last year of high school. I'm feeling a bit depressed about my situation. I've been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn't want me to go to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused... I don't know what to say to my parents.

Caller 2: (boy) My name's Long. I'm 13 and I'm from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we've met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I'm a bit worried. Should I tell somebody about this?

Dịch Script:

Người gọi 1: (nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy rối rắm ... Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes.

(Nhìn vào bài 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác