Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Giải câu hỏi lí thuyết trang 62, 63 bài 21 Đột biến gen Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 62 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi khác với cấu trúc của đoạn gen ban đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng biến đổi đó.

Gợi ý làm bài:

So sánh số lượng và trình tự các cặp nucleotit ở đoạn (b), (c), (d)  so với đoạn (a) ta nhận thấy như sau:

Đoạn (b)  là đột biến gen dạng mất ( cặp X-G)

Đoạn (c) là đột biến gen dạng thêm ( cặp T-A)

Đoạn (d) là đột biến gen dạng thay thế ( cặp A-T thành cặp G-X)

- Đột biến gen là gì ?

Gợi ý làm bài:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN  xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 63 SGK Sinh học 9

- Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

Gợi ý làm bài:

Hình 21.2 , 21.3 là đột biến gen có hại. Hình 21.4 là đột biến gen có lợi cho bản thân sinh vật và cả con người.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác