Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 5. The media - Phương tiện truyền thông

Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend on each activity.

1. GETTING STARTED

Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend on each activity.

(Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động yêu thích của bạn và bao nhiêu thời gian bạn dành cho mỗi hoạt động.)

watching TV 
reading newspapers
listening to the radio
reading magazines
using the Internet
Example:

A: Which of these is your favorite activity in your free time?

B: Watching TV.

A: How many hours a week do you spend watching TV?

B: About 4 or 5 hours, I guess.

Tạm dịch: 

- xem vô tuyến 

- đọc báo

- nghe đài phát thanh

- đọc tạp chí

- sử dụng Internet

Ví dụ:

A: Hoạt động yêu thích của bạn trong thời gian rảnh rỗi là gì?

B: Xem tivi.

A: Bạn dành bao nhiêu giờ mỗi tuần xem vô tuyến?

B: Mình đoán, khoảng 4 hay 5 giờ đồng hồ gì đó.

Hướng dẫn giải:

A: Which of these is your favorite acitivity in your free time?

B: I like reading newspapers.

A: How many hours a week do you spend reading newspapers?

B: About 5 or 6 hours, I guess.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp theo  ý mình. 

Tạm dịch: 

A: Hoạt động yêu thích của bạn trong thời gian rảnh rỗi là gì?

B: Mình thích đọc báo.

A: Bạn dành bao nhiêu giờ mỗi tuần đọc báo?

B: Mình đoán, khoảng 5 hay 6 giờ đồng hồ gì đó.


 

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me