Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 5. The media - Phương tiện truyền thông

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

2. LISTEN AND READ

Click tại đây để nghe:


The Media

A Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

B In Viet Nam people love reading newspapers and magazines. The Kien Thuc Ngay Nay is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.

C Thanks to television people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs on different channels.

D The next stage in the development of television is interactive TV. Viewers are able to ask questions about the show by using their remote controls.

Dịch bài đọc:

Phương tiện truyền thông đại chúng:

A. Trước khi báo chí được phát minh, những người rao tin tức trên đường phố thường đi khắp các ngã đường trong thành phố, họ vừa đi vừa rung chuông, rao to những tin tức mới nhất.

B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Kiến Thức Ngày Nay là một trong những tạp chí phổ biến nhất và được cả thanh thiếu niên lẫn người lớn đọc nhiều.

C. Nhờ có TV, mọi người có thể nắm bắt được những thông tin mới nhât và thưởng thức những chương trình thú vị một cách rẻ tiền và thuận lợi. Ngày nay khán giả xem truyền hình có thể xem nhiều chương trình địa phương và quốc tế đa dạng trên những kênh truyền hình khác nhau.

D. Giai đoạn tiếp theo của việc phát triển tivi là tivi tương tác. Khán giả xem truyền hình có thể đặt câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

a) Comple the table with the passage letters in which these facts or events are mentioned.

(Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách điền vào các chữ cái đầu mỗi đoạn văn mà trong đó các sự kiện được đề cập tới.)

Facts & Events

Passage Letter

1. Remote controls are used to interact with TV.

D

2. One of the most popular magazines

 

3. People of different ages like this magazine.

 

4. Benefits of TV

 

5. People got the news from town criers.

 

6. Interactive TV is available now.

 

Hướng dẫn giải:

Facts & Events

Passage Letter

1. Remote controls are used to interact with TV.

D

2. One of the most popular magazines

B

3. People of different ages like this magazine.

B

4. Benefits of TV

C

5. People got the news from town criers.

A

6. Interactive TV is available now.

D

Tạm dịch: 

1. Điều khiển từ xa được dùng để tương tác với vô tuyến.

2. Một trong những tạp chí phổ biến nhất

3. Mọi người ở độ tuổi khác nhau thích tạp chí này.

4. Những lợi ích của vô tuyến

5. Mọi người nhận tin tức từ những người rao tin trong thị trấn.

6. Vô tuyến tương tác bây giờ đã có sẵn. 

b) Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi)

1. What was a town crier?

2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay?

3. What benefits does TV bring about to people’s life?

4. What kinds of magazines and newspapers do you read?

5. What’s your favorite type of media? Why?

Hướng dẫn giải:

1. He was the person who would go though city streets ringing a bell and shouting the latest news.

2. It is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.

3. People can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way.

4. I often read "Hoa Hoc Tro" Magazine and "Tuoi Tre" Newspaper.

5. I like personal computer best. Because I can surf the Internet, which is a very fast and convenient way to get information.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp theo  ý mình. 

Tạm dịch:

1. Người rao tin vặt là gì?

=> Là người sẽ đi khắp các nẻo đường trong thành phố rung chuông và hô to lên những tin mới nhất.

2. Kiến Thức Ngày Nay phổ biến thế nào?

=> Nó là một trong những tạp chí phổ biến nhất và được đọc rộng rãi bởi thanh thiếu niên và người lớn.

3. Vô tuyến mang lại những lợi ích gì cho cuộc sống con người?

=> Con người có thể nhận được thông tin mới nhất và tận hưởng những chương trình một cách ít tốn kém và tiện nghi.

4. Bạn đọc loại báo và tạp chí nào?

=> Tôi thường đọc tạp chí Hoa học trò và báo Tuổi trẻ.

5. Bạn thích loại phương tiện truyền thông  nào? Tại sao?

=> Tôi thích máy tính cá nhân nhất. Bởi vì tôi có thể lướt mạng Internet, một cách rất nhanh và tiện lợi để có được thông tin.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me