Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 3. A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê

Work with a partner. Look at the pictures and take tu s to talk about activities in the countryside

1. GETTING STARTED (Khởi động)

Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside

(Thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn)

Hướng dẫn giải:

1. A woman is planting/watering the vegetables.

2. Some boys are swimming in the river.

3. A woman is collecting eggs.

4. Some women are harvesting the rice

5. A man is feeding a pig.

6. A boy on the buffalo back is flying a kite.

7. The boys are playing football in the village common.

Tạm dịch: 

1. Một người phụ nữ đang tưới/ trồng rau.

2. Một vài cậu bé đang bơi trên dòng sông.

3. Một người phụ nữ đang thu nhặt trứng.

4. Một vài người phụ nữ đang thu hoạch lúa.

5. Một người đàn ông đang cho lợn ăn. 

6. Một cậu bé trên lưng trâu đang thả diều.

7. Các cậu bé đang chơi bóng đá trong làng. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me