Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 23 bài 7 áp suất Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 7.5: Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?...

Bài 7.5 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

Giải

 p = F/S => F=pxs , trong đó  F: áp lực (N); S: diện tích bị ép (m2); p: áp suất (N/m)

Trọng lượng của người: P=F= p.s = 1,7x104 *0.03= 17 000*0,03 = 510N

Trong kiến thực Vật Lý 6 chúng ta đã được học

M là khối lượng
P lớn là trọng lượng 
Khối lượng bằng trọng lượng x 10
Suy ra trọng lượng bằng khối lượng chia 10

m = P x 10 => P = m/10

Do đó, Khối lượng của người: \(m = {P \over {10}} = 51\) kg


Bài 7.6 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Giải:

Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:

\(p = {F \over S} = {{60.10 + 4.10} \over {4.0,0008}} = {{640} \over {0,0032}} = 200000N/{m^2}\)


Bài 7.7 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng ?

A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.

B. Áp lực là lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép

C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.

D. Giữa áp suất và áp lực không có mốì quan hệ nào.

Giải

=> Chọn C

 

 


Bài 7.8 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/N2 lên diện tích bị ép có độ lớn:
 
A. 2000cm2                               
 
B. 200cm2 
 
C. 20cm2                           
 
D. 0,2cm2
 
Giải:
 
=> Chọn A
 
Vì \(S = {F \over p} = {{600} \over {3000}} = 0,2{m^2} = 2000c{m^2}\)
 
Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác