Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 25 bài 7 áp suất Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 7.13: Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.1011 Pa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có ...

Bài 7.13 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.1011 Pa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có khối lượng bằng bao nhiêu lên một mặt nằm ngang có diện tích 1m2

Giải

F = p.S = 4.1011.1N = P;

m = 4.1010 kg


Bài 7.14 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dù một tấm ván đặt trên đường để người hoặc xe đi?

Giải

Để tăng diện tích tiếp xúc, làm giảm áp suất lên đường nên khi không bị lún.


Bài 7.15 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn ?

Giải

- Mũi kim nhọn làm giảm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, nên dễ dàng đâm xuyên qua vải

- Chân ghế chịu áp lực lớn nên phải có diện tích tiếp xúc lớn, đế suất tác dụng lên mặt sàn nhỏ, ghế không bị gãy.


Bài 7.16 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp và nhận xét về các kết quá tính được.

Giải:

Áp lực trong cả ba trường hợp: P = 0,84.10 = 8,4N

\(\eqalign{
& {p_1} = {{0,84.10} \over {0,06.0,07}} = 2000N/{m^2} \cr
& {p_2} = {{0,84.10} \over {0,05.0,07}} = 2400N/{m^2} \cr
& {p_3} = {{0,84.10} \over {0,05.0,06}} = 2800N/{m^2} \cr} \)

Nhận xét: Áp lực do vật tác dụng lên sàn trong cả ba trường hợp đều như nhau nhưng áp suất trong các trường hợp khác nhau

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác