Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 41 phiếu

Giải bài tập Toán 8

CHƯƠNG II.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Giải bài tập trang 50, 51 bài 6 Phép trừ các phân thức đại số sách giáo khoa toán 8 tập 1. Câu 33: Làm các phép tính sau...

Bài 33 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau


Bài 34 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính

 


Bài 35 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính


Bài 36 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch :


Bài 37 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác