Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - SBT VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 63 bài 23 đối lưu - bức xạ nhiệt Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 23.9: Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng?...

Bài 23.9 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng?

A. Dẫn nhiệt là quá trình truyền nhiệt, đối lưu không phải là quá trình truyền nhiệt

B. Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thê xảy ra trong không khí

C. Dẫn nhiệt xảy ra trong môi trường nào thì đôi lưu cũng có thể xảy ra trong môi trường đó.

D. Trong nước, dẫn nhiệt xảy ra nhanh hơn đối lưu

Giải:

Chọn B. Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thê xảy ra trong không khí


Bài 23.10 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Câu nào dưới đây so sánh dần nhiệt và bức xạ nhiệt là không đúng?

A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân không

B. Dẫn nhiệt xảy ra khi các vật tiếp xúc nhau, bức xạ nhiệt có thể xảy ra khi các vật không tiếp xúc

C. Trong không khí bức xạ nhiệt xảy ra nhanh hơn dẫn nhiệt

D. Trái Đất nhận được năng lượng từ Mặt Trời nhờ bức xạ nhiệt, không nhờ dẫn nhiệt.

Giải

=> Chọn A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân không


Bài 23.11 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng

A. dẫn nhiệt   

B. bức xạ nhiệt

C. đối lưu                                             

D. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt

Giải

=> Chọn C. đối lưu  


Bài 23.12 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Khi hiện tượng đối lưu đang xảy ra trong chất lỏng thì:

Atrọng lượng riêng của khôi chất lỏng đều tăng lên

B.  trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên nhỏ hơn của lớp ở dưới

C. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên lớn hơn của lớp ở dưới

D. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên băng của lớp dưới

Giải

=> Chọn C. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên lớn hơn của lớp ở dưới

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác