Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Giải bài tập Toán 8

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Giải bài tập trang 122, 123 bài 3 Diện tích tam giác sgk toán lớp 8 tập 1. Câu 21: Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE (h.134)...

Bài 21 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE (h.134)

Hướng dẫn giải:

Ta có AD = BC = 5cm

Diện tích  ∆ADE: SADE 2.5 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD: SABCD = 5x

Theo đề bài ta có 

SABCD= 3SADE nên 5x = 3.5 

Vậy x = 3cm


Bài 22 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

 Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông (h.135).

Hãy chỉ ra:

a) Một điểm I sao cho SPIF = SPAF

b) Một điểm O sao cho SPOF = 2. SPAF

c) Một điểm N sao cho SPNF =  SPAF

Hướng dẫn giải:

Từ hình trên đề bài ta có

a) Nếu lấy điểm I bất kì nằm trên đường thẳng d đi qua A và song song với đường thẳng PF thì SPIF = SPAF

b) Nếu lấy một điểm O sao cho khoảng cách từ O đến đường thẳng PF bằng hai lần khoảng cách từ A đến đường thẳng PF thì SPOF = 2. SPAF

Có vô số điểm O như thế.

c) Nếu lấy điểm N sao cho khoảng cách từ N đến đường thẳng PF bằng  khoảng cách từ A đến PF thì SPNF =  SPAF.

Có vô số điểm như thế nằm trên hai dường thẳng song song với đường thẳng PF


Bài 23 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho:

                      SMAC = SAMB + SBMC

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết, M là điểm nằm trong tam giác ABC sao cho SMAC = SAMB + SBMC

Nhưng SAMB + SBMC + SMAC = SABC

Suy ra SMAC = SABC

∆ MAC = ∆ABC có chung đáy BC nên MK =  BH. Vậy điểm M nằm trên đường trung bình EF của ∆ABC.


Bài 24 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Hướng dẫn giải:

Gọi h là chiều cao của tam giác cân có đáy là a và cạnh bên là b.

Theo định lý Pitago ta có 

h2 = b2 = 

h = 

Nên S =  ah =  a.  =  a. .


Bài 25 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh là a.

Hướng dẫn giải:

Gọi h là chiều cao của tam giác đều cạnh a

Theo định lí Pitago ta có:

\({h^2} = {a^2} - {\left( {{a \over 2}} \right)^2} = {{3{{\rm{a}}^2}} \over 4}\)

Nên \(h = {{a\sqrt 3 } \over 2}\)

Vậy \(S = {1 \over 2}ah = {1 \over 2}a.{{a\sqrt 3 } \over 2} = {{{a^2}\sqrt 3 } \over 4}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác