Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 37, 38 bài 13 công cơ học Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 13.5: Hơi nước có áp suất không đổi là p = 6.105N/m2 được dẫn qua van vào trong xilanh và...

Bài 13.5 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hơi nước có áp suất không đổi là p = 6.105N/m2 được dẫn qua van vào trong xilanh và đẩy píttông chuyển động từ vị trí AB đến vị trí A’B’ (H.13.1). Thể tích của xilanh nằm giữa hai vị trí AB và A’Bcủa píttông là V = 15dm3. Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng tích của p và V. Tính công đó ra J.

Giải:

Lực hơi nước tác dụng lên pittông: F = p.s

\(A = F.h = p.s.{V \over S}\)        (V = s.h)

= p.V = 600 000.0,015 = 9000J


Bài 13.6 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?

A. Một quả bưởi rơi từ cành cây xuống

B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạ

C. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt phẳng nghiêng, trượt đều trên mặt bàn nhẵn nàm ngang coi như không có ma sát

D. Hành khách đang ra sức đẩy một xe khách bị chết máy, nhưng xe vẫn không chuyển động được

Giải

=> Chọn A


Bài 13.7 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.  Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch được 1m

B.  Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khối lượng là 1 kg một đoạn đường 1 m

C. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển một vật một đoạn 1 m

D. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển vật một đoạn lm theo phương của lực

Giải

=> Chọn DBài 13.8 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:

A. 1J                        

B. 0J                    

C. 2J     

D. 0,5J

Giải

=> Chọn B

Vì trọng lực có phương vuông góc với phương nằm ngang

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác