Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 35 bài 12 Sự nổi Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 12.9: Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì...

Bài 12.9 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dthì

A. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên lơ lửng trong chất lỏng khi dV > dl

B. vật sẽ chim xuống đáy rồi lại nổi lên một phần mặt chất lỏng khi dv = dl

C. vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi dV > dl

D. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nối một nửa trên mặt chất lỏng khi dv = 2dl.

Giải

=> Chọn C


Bài 12.10 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). Hãy dựa vào hình vẽ và so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng

A. d1 > d2 > d3 > d4    

B. d4 > d1> d2 > d3

C. d3 > d2 > d1 > d4                              

D. d4 > d1> d3 > d2

Giải:

=> Chọn C. d3 > d2 > d1 > d4 


Bài 12.11 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước. Nếu gọi P1 là trọng lượng của vật 1, F1 là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật 1; P2 là trọng lượng của vật 2, F2 là lực đáy Ác-si-mét tác dụng lên vật 2 thì

A. F1 = F2 và P1 > P2                               

B. F11 > F2 và P1> P2

C. F1 = F2 và P1 = P2                                 

D. F11 < F2 và P1 > P2

Giải

Chọn A. F1 = F2 và P1 > P2


Bài 12.12 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì

A. trọng lượng riêng của chất làm quả cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước

B. lực đẩy Ác-si-mét luôn bằng trọng lượng của quả cầu

C. lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đó giảm dần tới bằng trọng lượng của quả cầu

D. lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đi giảm dần tới nhỏ hơn trọng lượng của quả cầu

Giải

=> Chọn c

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác