Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 2

UNIT 2. I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

- cook: nấu

- lunch: bữa trưa

- morning exercise: thể dục buổi sáng

- never: không bao giờ

- often: thường xuyên

- once: một lần

- project: dự án

- sometimes: thỉnh thoảng

- time: lần

- twice: hai lần

- usually: thông thường

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me