Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Giải bài tập trang 55 bài nhân số đo thời gian với một số Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 2: Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?...

1. Tính :

5 giờ 4 phút x 6

4,3 giờ x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?

3. Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp ?

Bài giải

1.

2.

Bài giải

Số tiết Mai học trong 2 tuần là :

25 ⨯ 2 = 50 (tiết)

Thời gian Mai học trong 50 tiết là :

50 ⨯ 40 = 2000 (phút)

2000 phút = 33 giờ 20 phút

Đáp số : 33 giờ 20 phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ Máy đóng 60 hộp

? phút ⟶ Máy đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian máy đóng 1 hộp là :

 \(5:60 = {1 \over {12}}\) (phút)

Thời gian máy đóng 12000 hộp là :

\({1 \over {12}} \times 12000 = 1000\) (phút)

1000 phút = 16 giờ 40 phút

Đáp số : 16 giờ 40 phút

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me