Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Giải bài tập trang 60 bài vận tốc Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một ô tô đi được quãng đường 120km trong 2 giờ. Tính vận tốc của ô tô đó...

1. Một ô tô đi được quãng đường 120km trong 2 giờ. Tính vận tốc của ô tô đó.

2. Một người đi bộ quãng đường 10,5km hết 2,5 giờ. Tính vận tốc của người đi bộ đó.

3. Một xe máy đi từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ được 73,5km. Tính vận tốc của xe máy đó với đơn vị đo là km/giờ

4. Một vận động viên chạy 800m hết 2 phút 5 giây. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.

Bài giải:

1.

Tóm tắt

Bài giải

Vận tốc của ô tô là :

120 : 2 = 60 (km/giờ)

Đáp số : 60 km/giờ

2.

Tóm tắt

Bài giải

Vận tốc của người đi bộ là :

10,5 : 2,5 = 4,2 (km/giờ)

Đáp số : 4,2 km/giờ

3.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian người đi xe máy là :

10 giờ - 8 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút

1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của người đi xe máy là:

73,5 : 1,75 = 42 (km/giờ)

Đáp số : 42 km/giờ

4.

Tóm tắt

Bài giải

2 phút 5 giây = 125 giây

Vận tốc của vận động viên là :

800 : 125 = 6,4 (m/giây)

Đáp số : 6,4 m/giây

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me