Trang chủ
Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Giải bài tập trang 56 bài chia số đo thời gian cho một số Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính (theo mẫu)...

1. Tính (theo mẫu) :

 

75 phút 40 giây : 5

78 phút 42 giây : 6

25,68 phút : 4

2. Tính (theo mẫu) :

 

7 giờ 27 phút : 3

18 giờ 55 phút : 5

25,8 giờ : 6

3. Một người làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm xong 1 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian ?

Bài giải:

1.

 

2.

3.

Tóm tắt

8 giờ ⟶ 11 giờ : 6 sản phẩm

? thời gian : 1 sản phẩm

Bài giải

Thời gian làm trung bình một sản phẩm là:

(11 giờ - 8 giờ) : 6 = 0,5 (giờ)

Đáp số : 0,5 giờ.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me