Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 19: What animal do you want to see?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 19

UNIT 19. WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE?

- animal: động vật

- bear: con gấu

- beautiful: đẹp

- crocodile: con cá sấu

- dangerous: nguy hiểm

- elephant: con voi

- enormous: to, lớn

- fast: nhanh

- friendly: thân thiện

- funny: buồn cười

- kangaroo: con chuột túi

- monkey: con khỉ

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me