Trang chủ
Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 14: What does he look like?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 14

UNIT 14. WHAT DOES HE LOOK LIKE?

- big: to, lớn

- dictionary: từ điển

- footballer: cầu thủ

- old: già

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me