Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 1: Nice to see you again

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 1

UNIT 1. NICE TO SEE YOU AGAIN

- afternoon: buổi chiều

- again: lại, nữa

- England: nước Anh

- evening: buổi tối

- homework: bài tập về nhà

- later: sau

- meet: gặp

- morning: buổi sáng

- night: đêm

- see: gặp, nhìn thấy

- tomorrrow: ngày mai

- Viet Nam: nước Việt Nam

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me