Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 6: Jim's day

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song. - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Ask and answer.

Hướng dẫn:

1. What time does Nhan get up?

He gets up at five thirty.

2. What time does Nhan have a shower?

He has a shower at five forty-five.

3. What time does Nhan get dress?

He gets dress at 6 o'clock.

+ What time does Nhan have breakfast?

He has breakfast at six fifteen.

+ What time does Nhan brush his teeth?

He brushes his teeth at six thirty.

+ What time does Nhan catch the bus?

He catches the bus at six forty-five

2. Write about Nhan.

Nhan gets up at five thirty. He…

Hướng dẫn:

Nhan gets up at five thirty. He has a shower at five forty-five. He gets dress at 6 o'clock. He has breakfast at six fifteen. He brushes his teeth at six thirty. He catches the bus at six forty-five.

3. Listen and sing.

Click here to listen

4. Sing and do.

 

Script:

My day

I get up early every day.

I have a shower every day,

I have my breakfast everyday,

I'm busy all day long.

I catch the school bus every day,

I have my lesson evey day.

I see my school friends every day,

I'm busy all day long.

I do my homework every day.

Then I go outside and play,

I'm very busy every day,

I'm busy all day long.

Dịch:

Ngày của tôi

Hằng ngày tôi thức dậy

Hằng ngày tôi tắm bằng vòi hoa sen

Hằng ngày tôi có một bữa sáng.

Tôi bận rộn cả ngày.

Hằng ngày tôi bắt xe buýt.

Hằng ngày tôi có bài học.

Hằng ngày tôi gặp bạn của tôi ở trường.

Tôi bận rộn cả ngày.

Sau đó tôi đi ra ngoài và chơi.

Hằng ngày tôi rất bận.

Tôi bận rộn cả ngày.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác