Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 8: I'd like a melon

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 4

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen 


Script:

sauce: nước sốt

mushrooms: nấm

pastry: bánh ngọt

garlic: tỏi

bean sprouts: giá đỗ

2. What food can you see in the pictures below?

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

My Favorite Dish

Today I want to tell you,

How to make my favorite dish.

You need some squares of pastry

And some sauce made from fish.

You need mushrooms and some bean sprouts,

And you cook them in a pot.

You add onion and garlic,

And you make them nice and hot.

You need some chicken now,

And you fry it in a pan.

Put everything in a dish,

And mix as much as you can!

Put everything on the pastry,

Then fold and roll.

Fry it in a pan,

And put it in a bowl.

We're almost done,

But you need the sauce made from fish.

Eat them together

And that's my favorite dish!

Dịch:

Món ăn yêu thích của tôi

Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn

Món ăn yêu thích của tôi thế nào

Bạn cần một ít bánh ngọt vuông

Và nước sốt từ cá.

Bạn cần một ít nấm và một ít giá đỗ

Bạn nấu chúng trong nồi

Bạn cần thêm một ít hành và tỏi,

Và bạn làm chúng đẹp và nóng hơn.

Bây giờ bạn cần một ít thịt gà.

Và bạn chiên nó với chảo

Đặt mọi thứ vào trong đĩa,

Và trộn lên nhiều nhất bạn có thể.

Đặt mọi thứ vào trong bánh ngọt

Sau đó xếp và cuộn.

Chiên nó trên chảo.

Và đặt nó vào bát.

Chúng ta gần như đã xong.

Nhưng bạn cần nước sốt làm từ cá

Ăn kèm

Và đó là món ăn yêu thích của tôi!

4. Read again and write T (true) or F (false).

1. You need some noodles. F

3. You need some mushrooms. ___

5. You fry the chicken in a pan. ___

2. You need some chicken. ___

4. You cook the pastry in the pot. ___

6. You put everything under the pastry. ___

Hướng dẫn:

2 – T

3 – T

4 – F

5 – T

6 - F

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác