Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Giải bài tập trang 27 bài biểu đồ (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm...

1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CHUỘT 4 THÔN ĐÃ DIỆT ĐƯỢC

a) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn…… diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được…………… con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông……… con chuột

d) Có … thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là ………

2. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CÂY CỦA KHỐI LƠP 4 VÀ KHỐI LỚP 5 ĐÃ TRỒNG

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là

A. 4A            B. 5A               C. 5B                  D. 4B

b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

A. 2 cây         B. 5 cây           C    .10 cây            D. 17 cây 

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây       B . 171 cây      C. 108 cây           D. 45 cây

Bài giải:

1.

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng

2. 

Câu a) Chọn ý B. 5A

Câu b) Chọn ý C. 10 cây

Câu c) Chọn ý B. 171 cây

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me