Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 35 bài phép cộng Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3: Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?...

1. Đặt tính rồi tính: 

2875 + 3219

46375 + 25408

76564 + 40526

2. Tìm x

a) x – 425 = 625                               b) x – 103 = 99

3. Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

4. Vẽ theo mẫu

Bài giải:

1.

2. 

a) x – 425 = 625

    x          = 625 + 425

    x          = 1050

b) x – 103 = 99

    x          = 99 +103

    x          = 202

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Số người hai xã Yên Hòa và xã Yên Bình có là:

8545 + 9628 = 18173 (người)

Đáp số: 18173 người

4. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me