Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 36 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 6. ÔN TẬP

Giải bài tập trang 64 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống...

1. Tỉ số của hai số là \({3 \over 4}\) . Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

 

 

 

 

 

Số lớn

 

 

 

 

 

3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp đôi chiều rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Ta có sơ đồ:

Bài giải:

1. 

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số bé là:

\(658:7 \times 3 = 282\)

Số lớn là:

658 – 282 = 376

Đáp só : Số bé là 282

             Số lớn là 376. 

2. 

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

6

26

280

576

1680

Số lớn

9

65

392

792

2100

3.

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng só phần bằng nhau là:

3 +2 = 5 (phần)

Tổng của chiều dài, chiều rộng là:

630 : 2 = 315 (m)

Chiều rộng là:

\(315:5 \times 2 = 126\) (m)

Chiều dài là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số : Chiều dài 189m

Chiều rộng 126m

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me