Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 142 bài diện tích hình thoi SGK Toán 4. Câu 1: Tính diện tích của hình thoi...

Kiến thức cần nhớ

AC = m

BO = n

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = \({{m \times n} \over 2}\)

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Giải

a) Diện tích hình thoi ABCD:

\({{3 \times 5} \over 2} = {{15} \over 2}\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi MNPQ :

\({{7 \times 4} \over 2} = {{24} \over 2} = 14\left( {c{m^2}} \right)\)

Bài 2. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là:

\({{5 \times 20} \over 2} = {{100} \over 2} = 50\left( {d{m^2}} \right)\) (dm2 ).

b) Ta có: 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là:

\({{40 \times 15} \over 2} = {{600} \over 2} = 300\left( {d{m^2}} \right)\)

Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng  \({1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật

Giải

a) Ghi S vào ô trống 

b) Ghi Đ vào ô trống

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác