Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP

Giải bài tập trang 171,172 bài ôn tập về đại lượng SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm...

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = ....kg                            1 tạ   = .....yến

1 tạ   = ...kg                             1 tấn  = ...tạ

1 tấn = ...kg                              1 tấn = ....yến

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 yến = ...kg                      \({1 \over 2}\) yến      = ....kg

50kg =....yến                            1 yến 8kg = ....kg

b) 5 tạ =....yến                         1500kg =....tạ

30 yến = ....tạ                          7 tạ 20kg =....kg

c) 32 tấn = .....tạ                      4000kg = ....tấn

230 tạ = .....tấn                        3 tấn 25kg = .....kg

Bài 3

2kg 7 hg...2700g                         60kg 7g .....6007g

5kg 3g....5035g                           12 500g.....12kg 500g

Bài 4: Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Bài giải:

Bài 1:

1 yến = 10kg                                1 tạ   = 10 yến

1 tạ   = 100kg                              1 tấn  = 10 tạ

1 tấn = 1000kg                              1 tấn = 100 yến

Bài 2:

a) 10 yến = 100kg                     \({1 \over 2}\) yến      = 5kg

50kg = 5 yến                            1 yến 8kg = 18kg

b) 5 tạ = 50 yến                         1500kg = 15 tạ

30 yến = 3 tạ                          7 tạ 20kg = 720kg

c) 32 tấn = 320 tạ                      4000kg = 4 tấn

230 tạ = 23 tấn                        3 tấn 25kg = 3025kg

Bài 3: 

2kg 7 hg = 2700g                         60kg 7g > 6007g

5kg 3g < 5035g                           12 500g = 12kg 500g

Bài 4:

1kg 700g = 1700g

Cả cá và rau cân nặng :

1700 + 300 = 2000 (g)

2000g = 2kg

Đáp số: 2kg.

Bài 5:

Xe ô tô chở được tất cả là:

50 x 32 = 1600 (kg)

1600kg = 16 tạ

Đáp số: 16 ta gạo.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác