Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 143 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính diện tích hình thoi biết...

Bài 1: Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài đường chéo là 19cm và 12cm

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là: 

\(\frac{19×12}{2}=114\)(cm2 )

b) Ta có: 7dm = 70cm

Diện tích hình thoi là: 

\(\frac{30×70}{2}=1050\)(cm2 )

Bài 2. Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miêng kính đó.

Giải

Diện tích miếng kính hình thoi là:

\(\frac{14×10}{2}=70\)(cm2 )

Bài 3. Cho bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên.

a) Hãy xếp 4 hình tam giác dó thành một hình thoi như hình dưới đây

b) Tính diện tích hình thoi

Giải

a) Có thể xếp hình như sau:

Đường chéo thứ nhất của hình thoi bằng:

7 × 2 =14 (cm)

Đường chéo thứ hai của hình thoi bằng :

5 x 2 = 10 (cm)

b) Diện tích của hình thoi là:

\(\frac{14×10}{2}=70\)(cm2 )

Bài 4. Thực hành gấp hình thoi (theo hình vẽ)

Hướng dẫn: Học sinh gấp hình thoi theo hình vẽ trong sách giáo  khoa để thấy được:

- Bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau

- Hai đường chéo vuông góc với nhau

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác