Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP

Giải bài tập trang 172 bài ôn tập về đại lượng (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm...

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = ...phút                       1 năm  = ....tháng

1 phút = ...giây                     1 thế kỉ = ...năm

1 giờ = ...giây                       1 năm không nhuận = ...ngày

                                            1 năm nhuận = ...ngày

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = ...phút                          3 giờ 15 phút = ....phút

420 giây = ...phút                         \({1 \over {12}}\) giờ = ...phút

b) 4 phút = ...giây                         3 phút 25 giây = ...giây

2 giờ = ...giây                              \({1 \over {10}}\) phút = ...giây

c) 5 thế kỉ = ...năm                       \({1 \over {20}}\) thế kỉ  = ...năm

12 thế kỉ = ...năm                          2000 năm = ....thế kỉ

Bài 3: >, <, =

5 giờ 20 phút...300 phút                        \({1 \over 3}\) giờ ...20 phút

495 giây ...8 phút 15 giây                      \({1 \over 5}\) phút ....\({1 \over 3}\) phút

Bài 4: Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hàng ngày:

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Bài 5: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 600 giây ;              b) 20 phút ;               c) \({1 \over 4}\) giờ;              d) \({3 \over {10}}\) giờ

Bài giải:

Bài 1:

1 giờ = 60 phút                  1 năm  = 12tháng

1 phút = 60 giây                1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600giây               1 năm không nhuận = 365 ngày

                                          1 năm nhuận = 366 ngày

Bài 2:

a) 5 giờ = 300 phút                     3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút                        \({1 \over {12}}\)giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây                   3 phút 25 giây = 205giây

2 giờ = 7200 giây                        \({1 \over {10}}\) phút =  6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm                  \({1 \over {20}}\) thế kỉ  = 5 năm

12 thế kỉ = 1200 năm                   2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3: 

5 giờ 20 phút > 300 phút                       \({1 \over {3}}\) giờ = 20 phút

495 giây  = 8 phút 15 giây                    \({1 \over {5}}\)phút < \({1 \over {3}}\)phút

Bài 4:

a) Hà ăn sáng trong 20 phút

(6 giờ 30 phút - 6 giờ 10 phút = 20 phút )

b) Buổi sáng Hà ở trường trong 4 giờ:

(11 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ)

Bài 5:

Ta có 600 giây = 10 phút;           \({1 \over {4}}\)giờ = 15 phút

\({2 \over {10}}\)giờ = 12 phút

Vì 10 phút < 12 phút < 15 phút < 20 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là dài nhất.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác