Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.1 trên 178 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG V: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Giải bài tập trang 146 bài giới thiệu tỉ số SGK Toán 4. Câu 1: Viết tỉ số của a và b biết...

Kiến thức cần nhớ

Tỉ số của a và b là a: b hay \(\frac{a}{b}\) (b khác 0)

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết  tỉ số của a và b biết:

a) a= 2; b = 3

b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2

d) a = 4; b = 10

Giải

a) \(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\)                  b) \(\frac{a}{b}=\frac{7}{4}\)     

c) \(\frac{a}{b}=\frac{6}{2}\)                    d) \(\frac{a}{b}=\frac{4}{10}\)

Bài 2: Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ

Giải

a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là: \(\frac{2}{8}\)

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là: \(\frac{8}{2}\)

Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

Giải

Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 =11 (bạn)

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: \(\frac{5}{11}\)

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là: \(\frac{6}{11}\)

Bài 4. Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng \(\frac{1}{4}\) số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

Giải

Số trâu ở trên bãi cỏ là: 20 : 4 = 5 (con)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác