Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.5 trên 26 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG V: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Giải bài tập trang 148 bài tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó SGK Toán 4. Câu 1: Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó...

Bài 1:Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là: \({2 \over 7}\). Tìm hai số đó

Giải

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 - 74 = 259

Bài 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \({3 \over 2}\) số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Giải

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5(phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 - 75 (tấn)

Bài 3. Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là \({4 \over 5}\) Tìm hai số đó

Giải

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số  lớn là: 99 - 44 = 55

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác