Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 108 bài phân số và phép chia số tự nhiên SGK Toán 4. Câu 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số...

Kiến thức cần nhớ

Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia

Giải bài tập

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 

7 : 9 ; 5 : 8; 6 : 19  ; 1 : 3

Giải

7 : 9 =\({7 \over 9}\)

5 : 8 = \({5 \over 8}\)

6 : 19 = \({6 \over 19}\)

1 : 3 = \({1 \over 3}\)

Bài 2: Viết theo mẫu

Mẫu: 24 : 8 = \({24 \over 8}\) = 3

36 : 9; 88: 11; 0 : 5; 7 : 7

Giải

36 : 9 = \({36 \over 9}\)= 4

88: 11 = \({88 \over 11}\) = 8

0 : 5 = \({0 \over 5}\)

7 : 7 = \({7 \over 7}\) = 1

Bài 3: 

a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

Mẫu: 9 = \({9 \over 1}\)

6 =.....; 1 = ......; 27 = .....; 0 = ....; 3 = .....

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1

Giải

 6 = \({6 \over 1}\);  1 = \({1 \over 1}\); 27 = \({27 \over 1}\) ; 0 = \({0\over 1}\) ; 3 = \({3 \over 1}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác