Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 191 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 109 bài phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số...

Kiến thức cần nhớ

Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một phân số, chẳng hạn  5 : 4 = \(\frac{5}{4}\)

Chú ý: Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1

Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1

Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1

Giải bài tập

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Giải

9 : 7 = \(\frac{9}{7}\)             8 : 5 =    \(\frac{8}{5}\)           19 : 11   = \(\frac{19}{11}\)         

3 : 3 = \(\frac{3}{3}\)          2 : 15 = \(\frac{2}{15}\)

Bài 2: Có hai phân số \(\frac{7}{6}\) và \(\frac{7}{12}\), phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Giải

Phân số \(\frac{7}{6}\) chỉ phần đã tô màu ở hình 1

Phân số \(\frac{7}{12}\) chỉ phần đã tô màu ở phần 2

Bài 3: Trong các phân số : \(\frac{3}{4}\); \(\frac{9}{14}\); \(\frac{7}{5}\); \(\frac{6}{10}\); \(\frac{19}{17}\); \(\frac{24}{24}\)

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Giải

a)   \(\frac{3}{4}\) < 1;   \(\frac{9}{14}\) < 1;   \(\frac{6}{10}\) < 1

b) \(\frac{24}{24}\) = 1

c) \(\frac{7}{5}\) > 1; \(\frac{19}{17}\) > 1

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác