Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 114 bài rút gọn phân số SGK Toán 4. Câu 1: Rút gọn các phân số...

Kiến thức cần nhớ

Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho

Cách rút gọn phân số:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một

- Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

Giải bài tập

Bài 1: Rút gọn các phân số: \(\frac{4}{6}\) ; \(\frac{12}{8}\); \(\frac{15}{25}\);\(\frac{11}{22}\) ; \(\frac{36}{10}\) ; \(\frac{75}{36}\)   b) \(\frac{5}{10}\); \(\frac{12}{36}\); \(\frac{9}{72}\); \(\frac{75}{300}\); \(\frac{15}{35}\); \(\frac{4}{100}\)

Giải

\(\frac{4}{6}\) = \(\frac{4 : 2}{6 : 2 } = \frac{2}{3}\)                                 \(\frac{12}{8}\) = \(\frac{12 : 4}{8 : 4 } = \frac{3}{2}\)

 

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15 : 5}{25 : 5 } = \frac{3}{5}\)                             \(\frac{11}{22}\) = \(\frac{11: 2}{22 : 2 } = \frac{1}{2}\)

 

\(\frac{36}{10}\) = \(\frac{36: 2}{10 : 2 } = \frac{18}{5}\)                           \(\frac{75}{36}\) = \(\frac{75: 3}{36 : 3 } = \frac{25}{12}\)

b) \(\frac{5}{10}\) = \(\frac{5: 5}{10 : 2} = \frac{1}{5}\)                         \(\frac{12}{36}\) = \(\frac{12: 12}{36 : 1} = \frac{1}{3}\)

\(\frac{9}{72}\) = \(\frac{9: 9}{72 : 9} = \frac{1}{8}\)                              \(\frac{75}{300}\) = \(\frac{75: 25}{300 : 25} = \frac{3}{12}= \frac{3 : 3 }{12 : 3} = \frac{1}{4}\)

 

\(\frac{15}{35}\) = \(\frac{15: 5}{35 : 5} = \frac{3}{7}\)                                  \(\frac{4}{100}\) = \(\frac{4: 4}{100 : 4} = \frac{1}{25}\)

Bài 2: Trong các phân số: \(\frac{1}{3};\frac{4}{7}; \frac{8}{12}; \frac{30}{36}; \frac{72}{73}\)

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.

Giải

 

a) Các phân số tối giản là : \(\frac{1}{3};\frac{4}{7}; \frac{72}{73}\)

Vì tử số và mẫu số của mỗi phân số trên không cùng  chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1

b) Các phân số rút gọn đợc là: \(\frac{8}{12};\frac{30}{36};\)

\(\frac{8}{12}= \frac{8 : 4}{12 : 4} = \frac{2}{3}\)                  \(\frac{30}{36}= \frac{30 : 6}{36 : 6} = \frac{5}{6}\)

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống : 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác