Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG III : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Giải bài tập trang 104 bài diện tích hình bình hành SGK Toán 4. Câu 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau...

Kiến thức cần nhớ

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)

S = a x h

S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành

Giải bài tập

Bài 1

Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Giải

Hình bình hành thứ nhất có diện tích là:

9 x 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành thứ hai có diện tích là:

13 x 4 = 52(cm2)

Hình bình hành thứ ba có diện tích là:

9 x 7 = 63(cm2)

Bài 2. Tính diện tích của:

Giải

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau

Bài 3:

Tính diện tích hình bình hành, biết

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm

Giải

a) 4dm = 40cm

Diện tích của hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) 4m = 40dm

Diện tích của hình bình hành là:

40  x 13 = 520 (dm2)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 105 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 107 bài phân số SGK Toán 4. Câu 1: Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 108 bài phân số và phép chia số tự nhiên SGK Toán 4. Câu 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 109 bài phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số...

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác