Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 105 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ...

Bài 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ

Giải

Hình chữ nhật ABCD có:

Cạnh AB đối diện với cạnh DC

Cạnh AD đối diện cạnh BC

Hình bình hành EGHK có

Cạnh EK đối diện với cạnh GH

Cạnh EG đối diện với cạnh KH

Hình tứ giác MNPQ có

Cạnh MQ đối diện với cạnh NP

Cạnh MN đối diện với cạnh QP

Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

 

 

 Giải

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

14 x 13 = 182(dm2)

23 x 1 = 368(m2)

Bài 3

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) x 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm ;   b = 3cm

b )a = 10dm;   b = 5dm

Giải

a) Nếu a = 8cm ;   b = 3cm thì chu vi hình bình hành là:

P = (8 + 3) x 2 = 22 (cm)

b) Nếu a = 10dm;   b = 5dm thì chu vi của hình bình hành là:

(10 + 5) x 2 = 30 (dm)

Bài 4. Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

Giải

Diện tích của mảnh đất là:

40 x 25 = 1000 (dm2)

Đáp số : 1000 dm2

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác