Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.2 trên 13 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG III : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Giải bài tập trang 102 bài hình bình hành SGK Toán 4. Câu 1: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành...

Kiến thức cần nhớ

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Giải bài tập

Bài 1:

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành:

Giải

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành

Bài 2

a) Trong hình tứ giác ABCD, tìm các cặp cạnh đối diện nhau.

b) Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ;  trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Giải

a) Trong hình tứ giác ABCD có: AB và DC là ha cạnh đối diện

AD và BC là hai cạnh đối diện

b) Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác