Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 74 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

1. Đặt tính rồi tính:

435 × 300 

327 × 42

436 × 304

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = ………………

                                     = ………………

                                     = ………………

b) 58 × 635 + 48 × 635 = ………………

                                   = …………………

                                   =…………………

c) 4 × 19 × 25 =………………

                       = ………………

3. Tính:

a) 85 + 11 × 305 = ………………

                          = ………………

 b) 85 × 11 + 305 = ………………

                            = ………………

4. Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá  8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Bài giải:

1.

2.

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

                                     = 214 × 30

                                     = 6420

b) 58 × 635 + 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

                                   = 10 × 635

                                   = 6350

c) 4 × 19 × 25 =100 × 19

                    = 1900

3.

a) 85 + 11 × 305 = 85 + 3355

                          = 3440

 b) 85 × 11 + 305 = 935 + 305

                            = 1240

4.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số tiền bóng đèn của  mối phòng học là:

8 × 8000 = 64000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả là:

64000 × 28 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 (đồng)

Cách 2:

Bài giải

Tổng số tiền mà nhà trường phải trả là:

8 × 28 × 8000 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 đồng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me