Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 78 bài chia cho số có một chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

1. Đặt tính rồi tính:

256075 : 5

369090 : 6

498479 : 7

2. Một kho chứa 305 080 kg tóc. Người ta đã lấy ra \({1 \over 8}\) số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki–lô–gam thóc?

3. Tìm x:

a) x × 5 = 106570                                  b) 450906 : x = 6 

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Số ki–lô–gam thóc người ta đã lấy đi là:

305080 : 8 = 38135 (kg)

Số thóc còn lại trong kho là:

305080 – 38135 = 266945 (kg)

Đáp số : 266945 (kg)

3.

a) x × 5 = 106570

          x = 106570 : 5

          x = 21314

b) 450906 : x = 6 

                  x = 450906 : 6

                  x = 75151

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me