Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 24 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 72 bài nhân vớ số có ba chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

1. Đặt tính rồi tính

428 × 213

1316 × 324

2. Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m.

3. Viết vào ô trống theo mẫu

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

 

 

4.a) Đặt tính rồi tính

264 × 123

123 × 264

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

 

- Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

 

- Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

 

- Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

 

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

 Diện tích khu đất hình vuông là:

215 215 = 46225 (m2)

Đáp số : 46225m2

3.

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

5261

45582

4.

a)

b)

- Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

 S

- Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

 Đ

- Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

 Đ

- Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

 S

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me