Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Giải bài tập trang 18 bài so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 4: Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là...

1. Điền dấu >, <, =

989 … 999

85 197 … 85192

2002 … 999

85192 … 85 187

4289…4200 + 89

85 187 …85 187

2. Các số 7683 ; 7836 ; 7863 ; 7638 viết theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là:……………………………………

b) Từ lớn đến bé là:…………………………………………………………….

3. a) Khoanh vào số bé nhất:

 9281 ;         2981 ;          2819;           2891.

 b) Khoanh vào số lớn nhất:

 58 243 ;       82 435 ;         58 234 ;        84 325.   

4. Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là:

Lan cao: 1m 35cm = 135cm

Liên cao: 1m 4dm = 140cm

Hùng cao: 1m47cm = 147cm

Cường cao: 141cm = 141cm

 

Viết tên các bạn đó lần lượt theo thứ tự:

a) Từ cao đến thấp                                                                   

b) Từ thấp đến cao

Bài giải:

1. Điền >, <, =

989 < 999

85 197 > 85192

2002 > 999

85192 > 85 187

4289 = 4200 + 89

85 187 > 85 187

2. Các số 7683 ; 7836 ; 7863 ; 7638 viết theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là: 7638 ; 7683 ; 7836 ; 7863.

b) Từ lớn đến bé là: 7863 ; 7836 ; 7683 ; 7638.

3. a) Khoanh vào số bé nhất: 2819

b) Khoanh vào số lớn nhất: 84 325

4. Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là:

Lan cao: 1m 35cm = 135cm

Liên cao: 1m 4dm = 140cm

Hùng cao: 1m47cm = 147cm

Cường cao: 141cm = 141cm

Viết tên các bạn trong nhóm lần lượt theo thứ tự:

a) Từ cao đến thấp

b) Từ thấp đến cao

Hùng

Cường

Liên

Lan

Lan

Liên

Cường

Hùng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me