Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Giải bài tập trang 22 bài giây, thế kỉ Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3: Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào chỗ chấm..

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút =……… giây ;                   3 phút = ……… giây ;  

 \({1 \over 6}\) phút = …………. giây

60 giây = ……….phút ;                     8 phút = ……… giây ;

2 phút 10 giây .=…………. giây.

b) 1 thế kỉ = ………… năm              2 thế kỷ = ……năm

\({1 \over 5}\) thế kỉ = …………năm                     100 năm =………thế kỉ

7 thế kỉ = …………năm                   \({1 \over 4}\)thế kỉ = ……… năm

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) – Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ …………

- Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ…………

- Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ…………

b) – Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Năm đó thuộc thế kỷ XX. Tính từ năm đó đến nay đã được …………… năm.

3. Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào chỗ chấm

Tên

Thời gian chạy

Hoa

1 phút 3 giây

Hùng

52 giây

Bình

49 giây

Lan

1 phút 10 giây

- Thời gian bạn Hùng chạy là……………….

- Bạn ……………. chạy nhanh nhất.

- Bạn…………….. chạy chậm nhất.

- Bạn………… chạy nhanh hơn bạn Hùng.

Bài giải:

1. 

a) 1 phút = 60 giây ;                  3 phút = 180 giây ;

\({1 \over 6}\) phút = 10 giây

60 giây = 1 phút ;                      8 phút = 480 giây ;

2 phút 10 giây = 130 giây.

b) 1 thế kỉ = 100 năm

 thế kỉ = 20 năm

7 thế kỉ = 700 năm

2 thế kỷ = 200 năm

100 năm = 1 thế kỉ

 \({1 \over 4}\) thế kỉ = 25 năm

2. 

a) – Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ thứ I.

- Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ X.

- Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ XV.

b) – Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Năm đó thuộc thế kỷ XX. Tính từ năm đó đến nay đã được 69 năm.

3. 

 

Ta có thời gian của Hoa chạy là: 1 phút 3 giây = 63 giây

Ta có thời gian của Hùng chạy là:                     = 52 giây

Ta có thời gian của Bình chạy là:                      = 49 giây

Ta có thời gian của Lan chạy là:1 phút 10 giây = 70 giây

- Thời gian bạn Hùng chạy là 52 giây.

- Bạn Bình chạy nhanh nhất.

- Bạn Lan chạy chậm nhất.

- Bạn Bình chạy nhanh hơn bạn Hùng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me