Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 8: The world of work

Tổng hợp các bài tập trong phần Looking back - trang 40 Unit 8 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

Pronunciation (Phát âm)

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

(Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

1. A: Bạn có nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng?

B: Vâng, một số người nghĩ rằng họ không quan trọng, nhưng, trên thực tế, chúng quan trọng.

2. A: Những người không có bằng đại học có thể xin việc này không?

B: Vâng, họ có thể.

3. A: Tôi có nên nhờ anh tôi để giúp tôi viết CV không?

B: Có, chắc chắn bạn nên nhờ.

4. A: Bạn chưa được vào vòng  phỏng vấn.

B: Tôi đã được vào danh sách.

Vocabulary (Từ vựng)

Underline the correct word in each sentence. 

(Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu)

Hướng dẫn giải:

1. adverts    

2. relevant    

3. tailor

4. candidates    

5. employee

Tạm dịch:

1. Nếu bạn muốn có được một công việc, bạn nên tìm kiếm quảng cáo việc làm.

2. Đừng quên đọc thông tin về các kỹ năng và phẩm chất yêu cầu để xem liệu bạn có kinh nghiệm làm việc có liên quan hay không.

3. Nếu bạn điều chỉnh CV cho phù hợp với yêu cầu công việc, bạn có thể tăng cơ hội vào vòng phỏng vấn.

4. Sau quá trình sàng lọc CV, chỉ có một số ít ứng viên được mời phỏng vấn việc làm.

5. Nhân viên mới thường được nhận sau một thời gian thử việc.

Grammar (Ngữ pháp)

Turn the following sentences into repor speech, using the reporting verbs in the box. 

(Chuyển các câu sau đây sang câu tường thuật, sử dụng các động từ tường thuật trong hộp.)

Hướng dẫn giải:

1. Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.

2. Mira informed him that she would need another two hours.

3. Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m. so that she could come and watch the football match.

4. Mira exclaimed that that would give her only an hour.

5. Mike urged her to write it quickly.

6. Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.

7. Mike complained that she never came and saw him play.

8. Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.

Tạm dịch:

1. Mike: 'Bạn mất bao lâu để hoàn thành việc viết CV, Mira?'

Mike hỏi Mira bao lâu để cô ấy hoàn thành bản CV.

2. Mira: "Tôi nghĩ tôi sẽ cần thêm hai giờ nữa."

Mira thông báo anh ấy rằng cô ấy sẽ cần hai giờ nữa.

3. Mike: 'Cố gắng kết thúc vào 4 giờ chiều. Để bạn có thể đến và xem trận đấu bóng đá. '

Mike khuyến khích / yêu cầu cô ấy cố gắng hoàn thành vào 4 giờ chiều để cô có thể đến và xem trận đấu bóng đá.

4. Mira: 'Vậy tôi chỉ có 1 giờ!'

Mira phàn nàn rằng sẽ chỉ cho cô một giờ.

5. Mike: 'Thôi nào, chỉ viết thôi rất nhanh .'

Mike thúc giục cô viết nhanh.

6. Mira: 'Xin lỗi, tôi sẽ không thể rời khỏi nhà trước 4 giờ chiều bởi vì tôi muốn viết một CV rất ấn tượng ".

Mira đã từ chối rời khỏi nhà trước 4 giờ chiều bởi vì cô ấy muốn viết một CV rất ấn tượng.

7. Mike: 'Nhưng bạn chưa bao giờ đến và xem tôi chơi'.

Mike phàn nàn rằng cô ấy không bao giờ đến và xem anh ấy chơi.

8. Mira: Tôi sẽ đến trận đấu tiếp theo của bạn. Tôi hứa!'

Mira hứa hẹn sẽ đi đến trận đấu của anh ấy.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me