Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Giải bài tập trang 254 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái....

Câu 1 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái.

Trả lời:

Chu trình sinh địa hoá (hay gọi đơn giản là chu trình vật chất) trong hệ sinh thái là sự trao đổi không ngừng của các nguyên tố hoá học giữa môi trường và quần xã sinh vật. Nhờ hoạt động quang hợp, cây xanh hấp thụ CO2, muối khoáng và nước để tổng hợp cacbonhiđrat và các chất dinh dưỡng khác. Những hợp chất này được sinh vật dị dưỡng sử dụng làm thức ăn, cuối cùng lại được sinh vật phân giải, trả lại cho môi trường những chất đơn giản ban đầu.

 


Câu 2 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit. 

Trả lời:

Học sinh tự vẽ chu trình.


Câu 3 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải thích câu "Lúa chiêm lấp ló dầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên". 

Trả lời:

Thời kì tháng 3 lúa làm đòng đòi hỏi lượng đạm cao. Vào lúc này mùa mưa giông bắt đầu. Sấm sét đã tạo nên trong khí quyển một lượng NO3 khá giàu. Theo nước mưa lượng muối này rơi xuống và bón cho lúa. Nhờ thêm “phân” lúc cần và nước mưa mát đầu mùa, đòng lúa nhanh chóng phát triển và vươn cao như phất cờ hội vậy.

 


Câu 4 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Chu trình phôtpho khác với các chu trình H2O, CO2 và N2 ở những điểm cơ bản nào? 

Trả lời:

Chu trình phôtpho khác với các chu H2O, CO2 và N2 ở chỗ:

-       Có nguồn gốc từ vỏ phong hoá của Trái Đất.

-       Sau khi tham gia vào chu trình, phần lớn phôtpho bị thất thoát.

 


Câu 5 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây không tham gia vào việc cố định nitơ ?

A. Rhizobium

B. Nostoc

C. Anabaena

D. Pseudomonas

Trả lời:

Đáp án D. Pseudomonas

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác